Hei alle fotballvenner!

Vi i Faaberg ønsker alle spillere, ledere, medlemmer og foresatte et riktig godt nyttår og ønsker velkommen til fotballsesongen 2020.

Vi går inn i et nytt år og en ny sesong med store forhåpninger om at vi i 2020 skal skape gode fotballminner for små og store. Vi skal også i år ha et tilbud til absolutt alle som har lyst til å spille fotball, samt at vi skal evne å også ta vare på de spillerne våre som har ambisjoner for fotballen utover det å ha en fritidsaktivitet.

I 2020 har styret og sport vedtatt at vi har følgende lagsammensetninger:

 • Jenter
  • G/J2014
  • J2013
  • J2011/2012
  • J2009/2010
  • J2008
  • J13 (2007)
  • J15 (2005/2006)
  • J17 (2002/2003) sammen med Gausdal FK og Follebu FL
 • Gutter
  • G/J2014
  • G2013
  • G2012
  • G2011
  • G2009/G2010
  • G2008
  • G13 (2007)
  • G14 (2006)
  • G16 (2005/2004)
  • G19 (2001/2002/2003) sammen med LFK
  • Senior Herrer 4. divisjon

 

Barnefotball

Vi opplever at barnekullene i nærområdet vårt blir mindre og mindre. Dette gir oss utfordringer med å kunne stille lag og ha godt nok tilbud til noen årganger. Klubben utfordres på å finne strategier på hvordan vi løser disse utfordringene og hvordan vi videreutvikler den aktiviteten som allerede er i klubben og samtidig klarer å øke aktivitetsmengden som ligger til grunn i 2019. For å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til alle barn og ungdom er vi avhengige av å slå sammen årskull. Vi er også utfordret av NFF på å kunne stille egne jentelag i barnefotballen, noe som vi ønsker å få til i 2020. I skolekretsen Fåberg/Rudsbygd/Jørstadmoen opplever vi at en stor prosentandel av alle barn og ungdom deltar på våre aktiviteter. I andre skolekretser i kommunen opplever klubbene at det er lavere prosentvist antall av årskullene som deltar i fotballaktivitet. Vi må som klubb finne løsninger som gjør at vi holder oppe denne andelen. Vi har ingen å miste!

Oppstart i barnefotballen med organisert aktivitet vil være ca. uke 12 når banen er klar på Jorekstad. Alle trenere og lagledere i barnefotballen vil bli innkalt til oppstartsmøte i god tid før oppstart. Vi har også fått på plass flere ungdommer som ønsker å bidra som trenere i barnefotballen i 2020.

Ungdomsfotball

I midten av desember vedtok kommunen budsjett for 2020. Dette innebærer at banen ute på Stampesletta ikke åpner før 1. februar 2020. Dette er kritisk, og vi jobber kontinuerlig for å finne treningstid og fasiliteter til ungdomslagene våre i januar. Alle trenere og lagledere vil få beskjed for sine respektive lag på hvilke tider vi klarer å skaffe dere.

Vi har gjennom høsten og tiden før jul fått på plass trenerteam på alle våre ungdomslag, og vi er meget fornøyde med den kontinuiteten vi har på trener og ledersiden i klubben vår. Klubben har også engasjert Bjørn Karusbakken keepertrener for ungdom og senior i 2020.

Alle trenere i ungdomsfotballen vil om kort tid bli innkalt til oppstartsmøte.

A-lag

Klubben har forlenget kontraktene med trenerteamet på A-laget. Dette vil som i fjor bestå av Jan Rune Teigen (hovedtrener), John Trygve Aavik, Espen Larsen og Bjørn Karusbakken. På spillersiden har vi resignert 98 prosent av spillerstallen fra 2019, samt at det har kommet inn noen nye signeringer. A-laget er godt i gang med sesongforberedelsene for 2020, og vil blant annet i vinter delta i vinterserien på Gjøvik.

Turneringer/Cuper 2020

 • Alle lag 6-14 år deltar på Faaberg Turneringen
 • G/J 6-10 år deltar på Trollcup med felles påmelding fra klubben
 • G/J 11-13 år deltar på helgeturnering i Arvika (Sverige) med felles påmelding fra klubben
 • G/J 14-19 år deltar på uketurnering Dana Cup (Danmark) med felles påmelding fra klubben. Her brukes opplegg gjennom Dues Sportsreiser A/S.
 • Om lag skal delta på andre cuper utenom dette må klubben informeres om deltakelse fra alle lag som drar på cup/turnering. Lagene dekker selv påmeldingsavgift til disse cupene.

Foreldre/foresatte

Vi opplever en stor dugnadsvilje hos dere, og er veldig takknemlige for den innsatsen som legges ned av dere gjennom sesongen. Uten dere ingen fotballklubb.

Tilbakemelding fra trenere og lagledere etter sesongen 2019 er at lagene opplever at færre og færre foreldre og foresatte engasjerer seg rundt sine barn sin aktivitet i Faaberg Fotball. Klubben oppfordrer alle sine foreldre, foresatte og øvrige medlemmer til å engasjere seg i barnas og vår aktivitet.

Dommere

Vi har en stor andel av våre barne- og ungdomsspillere som dømmer kamper i barnefotballen. Dere er meget viktige for å kunne få gjennomført fotballkamper på Jorekstad. Klubbdommerkurs for 2020 vil komme i løpet av våren. Vi håper på like stor oppslutning som tidligere år.

Fellestreninger Region Lillehammer

Gjennom høsten har vi sammen med LFK og LKFK arrangert fellestreninger for gutter og jenter fra 10 til 12 år. Dette tilbudet kommer tilbake i løpet av februar 2020. Her blir det også tilbudt keepertrening for de som ønsker det. Vi håper flest mulig av våre spillere deltar på dette tilbudet i løpet av vinteren og våren. Beskjed om oppstart kommer.

Nff Sone og Kretslag

Vi har i høst hatt en stor andel spillere fra Faaberg som har blitt tatt ut på NFF sitt sonelag Nord i alderen 12 og 13 år. Noen av disse spillerne har også videre blitt tatt ut på NFF sine kretslag i Indre Østland. Vi gratulerer disse spillerne med uttaket og ønsker dem lykke til gjennom vinteren og våren på sone- og kretslag.

Vi ønsker alle lykke til med fotballsesongen som ligger foran oss!

Med hilsen

Henning Brendstuen

Sportssjef Faaberg Fotball

sport@faabergfotball.no

Tlf +47 40098480
www.faabergfotball.no