1919-Klubben sørger for en betydelig oppgradering av tribunene på Jorekstad. Arbeidet er nå i gang. Les mer om hva som skjer på kort og lang sikt i denne saken.

De som har vært innom Jorekstad de siste dagene har trolig fått med seg at det er hektisk aktivitet på anlegget. Det er med stor begeistring vi kan informere om at startskuddet for tribuneprosjektet har gått. Denne uken har gamle tribuner blitt fjernet på dugnad og maskinene er nå i gang. En ny tribune vil som lovet stå klar til 100 års markeringen 21. september. I denne oppdateringen på FF web, ønsker vi å informere litt om hva som er status og hva som nå blir gjennomført frem til 21. september.

1919-Klubben ble startet for om lag 2,5 år siden, og vi har sammen evnet å samle betydelige likvide midler. Vi har i tillegg svært mange gode og lojale Samarbeidspartnere som gjør realiseringen av dette prosjektet mulig. Når endelig status gjøres opp vil nok verdien av alle bidrag passere en million kroner. Det er liten tvil om at 1919-Klubben har engasjert bredt, både blant lokale og utflyttede personer, bedrifter og miljøer. De mange historiene på FF web med #jegermed viser hvor viktig Jorekstad har vært og er for svært mange mennesker.

Vi har dyp respekt for alle som har bidratt i 1919-Klubben og av den grunn har man kommet fram til at man ikke bygger noe provisorisk som må rives etter noen år. Derimot har FIL/FF ved hjelp av gode Samarbeidspartnere fått utarbeidet en overordnet langsiktig plan, som viser en ønsket utvikling over tid. Dette harmonerer med den betydelig utbygging som har vært de siste to årene på Jorekstad, med ny skole og et oppgradert Jorekstad AS/Fritidsbad. Da er det vesentlig at også FIL/FF har en langsiktig tilnærming som underbygger allerede investerte midler i og rundt Jorekstad de siste to årene.

Dermed bygges nå trinn 1 av ny tribune som innebærer ca. 320 sitteplasser. Tribunen blir i betong, hvor man på sikt kan sette på skinnesystem og tre på stoler, likt moderne stadionanlegg i toppfotballen. Tribunen plasseres også slik at man er innenfor alle regler i Norsk Toppfotball mht. de krav som stilles. Av naturlig årsaker, må man begynne nederst og arbeide seg oppover i skråningen/bakken. Styret i FF/FIL er nå meget proaktive, og denne uken ryddes grunnen for å kunne påbegynne trinn 2 så raskt som mulig. Dette betyr nye 320 plasser, som betyr en total kapasitet på ca. 640 plasser.

Det har i 2019 blitt jobbet intenst for å realisere trinn 2 umiddelbart denne høsten, men vi har ikke lykkes i å finne en troverdig finansiering på trinn 2. FF/FIL har en lang tradisjon for ikke å bruke penger man ikke har, noe våre medlemmer og samarbeidspartnere er svært glade for. Trinn 1 representerer uansett en betydelig oppgradering, og vi mener at det momentet som skapes, vil gjør det mulig å iverksette trinn 2 i overskuelig fremtid.

Målet er at nye tribuner er en medvirkende årsak til å befeste Jorekstad Kultur- og Idrettspark som en komplett destinasjon med moderne fasiliteter. Ny Hovedinngang (kulvert) ble tatt i bruk under Faaberg-Turneringen og ble særdeles godt mottatt av våre gjester. Jorekstad AS kan nå også tilby nye og moderne møte- og selskapslokaler som blant annet vil bli brukt under vår årlige flomlyskamp fredag 20. september. Actic treningssenter utvides og fritidsbadet betydelig oppgradert, hvilket også gjelder for Idrettshallen. Fra før er ny skole tatt i bruk. Med ny E6 vest for Lillehammer opplever vi at vi mer enn noen gang er ”midt i væla”.

Vi er meget godt fornøyd med hvor langt midlene rekker, og vi hadde ikke trodd det var mulig å få til så mye for de midler som er samlet inn. Det gjøres som sagt mulig ved at flere eksisterende og nye Samarbeidspartnere bidrar inn i prosjektet.

Det er imidlertid på sin plass i denne mailen å fremheve Rambøll, som i mange år har vært en viktig Samarbeidspartner til Faaberg Fotball. De er en del av Faaberg Lauget og er synlig med draktreklame på FF sine drakter i Yngres Avdeling. De har sørget for en 100 % prosent profesjonell tilnærming til prosjektet og de er også “på ballen” nå i gjennomføringsfasen. Det er dermed profesjonelle aktører i alle ledd i verdikjeden.

I tillegg til alle privatpersoner og bedrifter som har blitt med i 1919-Klubben, er det på sin plass å fremheve Sparebank 1 Gudbrandsdal sitt gavefond og Sparebankstiftelsen. De har begge bidratt med betydelig beløp som gjorde at prosjektet fikk “vind i seilet” og lar seg realisere til 100 års dagen 21. september.

Vi er med andre ord svært begeistret om dagen, og vi takker nok en gang for alle som har bidratt. Uten den massive støtten 1919-Klubben har opplevd, ville utbygging av trinn 1 ikke vært mulig.

Det vil etter hvert komme ulike oppdateringer på FF web, og ikke minst også i våre sosiale medier som f. eks. Facebook og Instagram. Vi oppfordrer derfor alle om å følge med både digitalt og analogt ved å ta turen til Jorekstad.