Det var god stemning mandag ettermiddag under oppstarten av trafikalt grunnkurs i Lundgaardsløkka barnehage.

Det er nå en tradisjon at vår samarbeidspartner, Trafikkskolen Dahlsveen-Olsen AS arrangerer trafikalt grunnkurs på Fåberg. Kurset er åpent for alle, men i samarbeid med Trafikkskolen legges kurset til Fåberg/Jørstadmoen som en ekstra service overfor våre medlemmer. Våre medlemmer har også en rabattert pris på kurset.

Vi er i vårt markedsarbeid opptatt av synlighet, nettverk, aktivering og opplevelser for våre samarbeidende bedrifter, og dette er aktivering i praksis. Dette viser at det kan ha stor verdi å samarbeide med oss i Faaberg Fotball, og hele 12 gutter og jenter var samlet til første kurskveld.

Erik Berdal fra Trafikkskolen påpeker at det naturlig nok er artig for venner og kjente å gå på kurs sammen. Samtidig er det gunstig at de som er på kurs kjenner hverandre, for da er det enklere å få til diskusjoner, fordi deltakerne allerede er trygge på hverandre. Samtidig er det hyggelig å yte en ekstra service til klubbens medlemmer, ved at de slipper å kjøre til byen.

Vi satser på å gjenta dette i januar 2019, og vi minner om at kurset er åpent for alle som tenker at det er like greit å ta kurset på beste vestkant.