I Faaberg Fotball ønsker vi å være vårt samfunns- og verdiarbeid bevisst. Det er derfor med stor glede vi kan meddele at vi har fått med oss Kirkens SOS på laget knyttet til psykisk helse.

Det har blitt relativt vanlig at både bedrifter og organisasjoner innleder samarbeid med ulike frivillige organisasjoner. Her kan nevnes Unicef, Plan Norge, MOT osv. Kirkens SOS er den største aktøren i Norge når det kommer til psykisk helse. Det er spesielt mange barn, ungdommer og unge voksne som benytter deres tjenester. Folk tar kontakt for blant annet angst, spiseforstyrrelser, prestasjonspress, legning, sorg, utfordringer i familie og blant venner, eller selvmordstanker.

Idrettsbevegelsen og vi i Faaberg Fotball har noen grunnleggende verdier i bunnen for vårt virke, og vi utfører et betydelig samfunnsoppdrag knyttet til å gi barn, unge og voksne en meningsfull fritid. Vi er svært opptatt av å være vårt samfunnsansvar bevisst, og sertifiseringen som Kvalitetsklubb innebærer at verdiarbeidet ikke skal være et ”venstrehåndsarbeid”. I 2019 er vi derfor stolte av at vi setter psykisk helse på agendaen gjennom et samarbeid med Kirkens SOS.

Det kan være greit å understreke at vårt samarbeid har lite eller intet med Jesus eller Gud å gjøre, selv om det heter Kirkens SOS. Det er bare slik at Kirkens SOS driver den største og viktigste tjenesten når det kommer til forebyggende psykisk helse blant barn og ungdommer i Norge. Vi kan berolige alle våre medlemmer med at vi ikke forkynne, gå i kirken eller omvende folk å blir kristne. Ei heller skal vi drive noen form for behandling, men derimot forebyggende arbeid. Poenget er at om vi skal sette psykisk helse på dagsorden, bør vi samarbeide med en seriøs og stor aktør, og i så måte er Kirkens SOS nummer en i Norge. I tillegg har vi gjennom vinteren etablert og utviklet en god relasjon preget av gjensidig tillit og respekt, og vi føler at vi spiller på samme lag i dette arbeidet.

Kirkens SOS har en rikholdig kursportefølje som de selger til næringslivet. Denne skattkisten får vi tilgang til, og vi gleder oss til å rulle ut noen av disse kursene til blant annet våre trenere. Å være trener i dagens samfunn, dreier seg ikke bare om å lage fotballspillere, men også folk. For å lage folk, må du også evne å se folk!

Vi ser fram til å utvikle en meget spennende relasjon videre, og vi håper dette også gjør det enda mer spennende å engasjere seg i Faaberg Fotball.

Det er mulig å bli bedre kjent med Kirkens SOS i denne linken: https://www.kirkens-sos.no/ho

Vi takker også Lillehammer Byavis for et flott oppslag i denne viktige sakens anledning.