Like sikker som at høsten kommer, er det at vi stiller som parkeringsvakter hos Strandtorget på lørdager.

Høsten har kommet, men mange gleder seg over at temperaturen ikke har falt og at bakken fortsatt er grønn. Det gir gode treningsforhold på Jorekstad, noe vi alle kan glede oss over. Om det er usikkert når snøen kommer, så er det i det minste sikkert at Parkeringsvaktene kommer.

Strandtorget er en viktig støttespiller og medlemsbedrift i Faaberg Lauget. De har synlig draktreklame på alle klubbens drakter. En dugnad som har pågått over tallrike år, er at vi stiller som Parkeringsvakter i vinterhalvåret.

Lørdag stakk vi turen innom og knipset et bilde av engasjerte Faabergfolk i godt humør. Vi takker hele organisasjonen for innsatsen, og oversikt over denne dugnaden finner du på våre websider. For enkelthets skyld har vi linken her: http://faabergfotball.no/dugnad/

Husk å registrere dere inne på Senterkontoret, hvor dere også får en gul vest. Ta med godt humør og spre begeistring knyttet til lørdagshandelen.

Når er din vakt? Se oversikt her:

P- vakter Strandtorget – oppsett pr. 19.11.2018