Hei alle lagledere og foreldrekontakter på ungdom og senior! 

Da er det snart avspark for ungdoms- og seniorspillernes dugnadsinnsats for Strandtorget.
Hver lørdag fra 15. november til 15. april skal Faaberg Fotball stille med 4 voksne (over 18 år) til å være parkeringsvakt på Strandtorget fra kl. 10.00- 16.30.
Første vakt går fra kl. 10.00-15.00, andre vakt går fra 11.30-16.30. Disse dugnadene er en viktig inntektskilde for klubben, i tillegg til at Strandtorget er draktsponsor. Det er nå lagleder/ foreldrekontakt som sørger for å få spillere/ foresatte til å sette seg opp på aktuell dag (evt. fordele utover, og gi snarlig tilbakemelding til post@faabergfotball.no om hvem som stiller de ulike lørdagene. Vi ber også om at dere sørger for å bytte vakter med andre lag selv, dersom en lørdag ikke passer.
Vaktene er jevnt fordelt mellom lagene, ettersom hvor stor spillerstallen på hvert lag er (lagvis spilleropptelling i Spond er gjort denne uka), vakter annenhver lørdag. Det er tatt med i beregninga at noen spillere er på flere lag (eks. G16 + G19), de stiller da på dugnad for det laget de aldersmessig tilhører. Slik kabalen er lagt opp nå, får hver spiller m/ familie 1 vakt hver i løpet av perioden, dersom alle bidrar likt.

For å unngå fjorårets uklarheter: 

1) Spillerne endrer ikke aldersklasse ved nyttår, eksempelvis er G14 aldersklasse 14 år fram til sesongoppstart i apri 2019. De som er G14 på vedlagt oversikt, skal følge G14 sine vaktlørdager gjennom hele oppsettet.
2) Spillere som slutter etter høstsesongen/ ikke vet om de fortsetter til neste år: De har ved å ha vært aktive denne sesongen bundet seg opp til klubbens dugnader, selv om hovedvekten av dugnadene er utenfor aktiv sesong. 
P-vakter på Strandtorget – oppsett for 2018-2019