VELKOMMEN TIL «GOD Å SNAKKE MED!»

I forkant av sesongen 2019 inngikk Faaberg Fotball et samarbeid med Kirkens SOS. Vi ønsker er å ta vårt samfunnsansvar som Idrettslag på alvor, og ambisjonen er å sette psykisk helse på dagsorden.

Kirkens SOS er den største aktøren i Norge når det kommer til psykisk helse. Det er spesielt mange barn, ungdommer og unge voksne som benytter deres tjenester. Folk tar kontakt for blant annet angst, spiseforstyrrelser, prestasjonspress, legning, sorg, utfordringer i familie og blant venner, eller selvmordstanker.

Gjennom vårt samarbeid med Kirkens SOS får vi tilgang til kurset, «God å snakke med» hvilket er et av flere kurs som Kirkens SOS tilbyr profesjonelt til næringslivet. Vi vet at idretten lokalt kan utgjøre en forskjell, og da spesielt dem som er knyttet til ulike lag og som har en relasjon/dialog med utøvere. Kurset passer dermed for både trenere, lagledere, foreldrekontakter og andre personer som er i støtteapparatet rundt lag i både barne- og ungdomsfotballen.

Kurset varer i to timer, fra kl. 18.00-20.00, tirsdag 19. november i Klubbhuset, Søndre Sving, på Jorekstad.

Påmelding gjøres på mail: begeistring@faabergfotball.no

Frist for påmelding er fredag 15. november.

Medlemmer i Faaberg Fotball får dette kurset gratis.

Det gleder oss at vi har fått anledning til å invitere deltakere fra våre naboklubber. De melder seg også på til samme mail som oppgitt foran. Her koster kurset kun kr. 200,- per deltaker, og dette er mer å anse som en symbolsk sum. Faaberg Fotball vil sende ut faktura til klubbene de eksternt påmeldte tilhører etter at kurset er gjennomført. All kursavgift fra påmeldte deltakere utenom Faaberg Fotball overføres i sin helhet til Kirkens SOS Hedmark/Oppland, og går til deres arbeid. Ved påmelding er det viktig å oppgi hvilken klubb man tilhører.

Vi håper å se mange gode rollemodeller på Jorekstad denne tirsdagen, og vi ønsker velkommen til et meningsfylt kurs.

Samfunnsansvarhilsen

Begeistringsutvalget