Medlemskap i Faaberg Idrettslag og Faaberg Fotball

Treningsavgift og kontingent

Faaberg Fotball er medlem av Faaberg allianseidrettslag, derfor er alle medlemmer i Faaberg Idrettslag selv om man utøver sin idrett i regi av Faaberg Fotball eller Faaberg Idrettslag.

For at klubbene skal få dekket alle utgifter i forbindelse med administrasjon, påmeldinger, forsikringer, baner /anlegg og utstyr, må klubbene ha inntekter. Etter årsmøtet 2013 ble det innført én kontingent som gjelder for både idrettslaget og fotballgruppa og innbefatter både medlemskontingent og treningsavgift.

Satser for medlemskontingenten for 2017 er bestemt av årsmøte pr februar 2015 og er endret i forhold til 2016.

Dersom man av en eller annen grunn har utfordringer med å betale kontingenten når den sendes ut anbefales det å sende klubben en epost. post@faabergfotball.no, med forslag til hvordan dette kan løses feks å dele opp beløpet.

Alle typer medlemsskap i klubben har de samme rettigheter og plikter beskrevet i lovene for FF og FIL

  • Alle personer som har et verv (trener, lagleder, styremedlem, foreldrekontakt osv) er å betrakte som aktivt medlem men skal kun betale kr 150,-

  • De som deltar på idrettsskolen, fotball eller begge deler skal kun betale en avgift og kun en gang kr 600,-

  • Alle trenere og lagledere skal kun betale halv kontingent/avgift for sitt barn som deltar i det laget/gruppe denne er trener eller lagleder for.

  • Dersom den aktive melder seg inn i klubben i løpet av perioden januar til og med juli skal det betales full medlemskontingent. Dersom den aktive melder seg inn i perioden august til og med oktober skal det betales halv medlemskontingent. Dersom man melder seg inn i november eller desember skal den aktive ikke betale noen medlemskontingent.

  • Dersom en aktiv slutter i løpet av året vil det ikke bli tilbakebetalt deler av medlemskontingent. Dette betyr at medlemmet må betale fult medlemskap.

Bli medlem i Faaberg Idrettslag/Faaberg Fotball

Et medlemskap vil gi deg flere fordeler som feks rabatter på Sport1 Strandtorget, rabatter på Actic treningssenter, rabatter som deltager på Faaberg Fotballskole, kan stemme ved årsmøte til klubbene og flere. I tillegg bidrar du til utvikling og opprettholdelse av tilbudet til unge og litt edre utøvere i klubbene.

Ønsker du og kanksje flere i din familie å bli medlem i Faaberg Idrettslag/Faaberg Fotball klikker du på knappen under!

Er du et enkelt medlem holder det med et skjema etter at du har registrert deg, har du flere i familien må du fylle ut et skjema for hver person. Skal du registere din sønn eller datter må du huske å legge inn alle foresatte.

Medlemspriser:

6 - 10 år

Kr600,-Pr år

11 - 14 år

Kr1000,-Pr år

15 år til og med senior:

Kr2000,-Pr år

Ikke aktive medlemmer og personer med tillitsverv:

Kr150,-Pr år

Æresmedlemmer:

Kr0,-Pr år

Meld på ny spiller her!