Det har dukket opp overskrifter i media rundt «lettelser» på organisert idrett igjen, og vi har allerede fått de første forespørslene fra våre medlemmer.

Etter å ha satt seg inn i NIFs anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet (https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/), så har vi foreløpig besluttet at Jorekstad vil være stengt til over påske. Det å tilrettelegge for aktivitet med disse anbefalingene i bunn, samt egne vurderinger knyttet til smitterisiko, gjør at vi har konkludert med at vi ikke gjør noe før påsken er over.

Det vi har diskutert er å åpne opp kunstgresset ute rett over påske. Vi kommer tilbake med ny informasjon når vi har dette, inntil videre så ber vi dere og deres barn respektere at banen er stengt.

Vi ønsker alle en riktig god påske!