Vi minner alle våre medlemmer om at Jorekstad fortsatt er stengt for all aktivitet. Det har gjennom dagen i dag vært flere personer innom banen som har brukt denne til egentrening. Dette er ikke tillatt!

Styret i Faaberg Fotball vedtok i går å åpne opp for organisert aktivitet hos lag i ungdom og senior i løpet av uke 17. De lagene dette gjelder vil få beskjed av sine trenere når planene for dette er på plass. Gjennomføring av dette må være nøye planlagt og organisert, og må følge kravene fra myndighetene, NIF og NFF.

Etter at den organiserte aktiviteten kommer i gang vil banen fortsatt være stengt for uorganisert aktivitet.