Innkalling til årsmøte:

 

Faaberg Fotball/ Faaberg Idrettslag avholder årsmøte i klubbhuset Søndre Sving tirsdag 12. mars kl.18.00.

Alle er velkomne til å møte, men man må være medlem av idrettslaget for å avgi stemme.

Foreløpig saksliste er:

 • Årsberetninger
 • Utdeling av utmerkelser
 • Regnskap 2018
 • Budsjett 2019
 • Fastsettelse av medlemskontingent for 2020
 • Innkomne forslag
 • Valg av nye styremedlemmer

Nåværende styre i Faaberg Fotball/ Faaberg Idrettslag:

 • Leder: Johan Georg Johnsen (på valg)
 • Nestleder: Pål Brenne (på valg)
 • Marthe Stine Rustad – styresekretær (på valg)
 • Vibeke Brendstuen (ikke på valg)
 • Fredric Granseth (ikke på valg)
 • Varamedlem Håvard Engensbakken (på valg)
 • Varamedlem Espen Larsen (på valg)

 

Endelig saksliste og saksdokumenter vil bli kunngjort på hjemmesida 1 uke før årsmøtet.

Innkomne forslag må ifølge vedtektene være styret i hende to uker før, dvs. innen tirsdag 26. februar 2019. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet sendes til klubbens hovedadresse; post@faabergfotball.no.

Valgkomitèen består av følgende medlemmer:

 • Stig Rune Ørslien
 • Randi Bull Enger
 • Line Merete Haugen

Vet du om noen som er engasjert i lokalmiljøet og kunne tenke seg å gjøre en innsats for å utvikle idrettslaget enda mer? Vi trenger medlemmer med forskjellige egenskaper, enten det er økonomisk, organisatorisk, sportslig eller kreativt! Man trenger ikke ha egne barn i klubben for å kunne gjøre en god jobb for lokalidretten. Tips til kandidater, både menn og kvinner i alle aldre sendes til post@faabergfotball.no, så videreformidles dette til valgkomitèen.

På vegne av styret,

Marthe Stine Rustad

Last ned innkallingen (Word)
Gå til Dokumentarkiv