I mange år var det tradisjon for å arrangere Ferdighetsmerkeprøver i Yngres Avdeling utpå høsten. I år gjenopptok vi tradisjonen, og det ble suksess i første forsøk!

Det formelig krydde med jenter og gutter på Jorekstad forrige lørdag, hvor det ble arrangert Teknikkmerkeprøver for barna. Dette het tidligere Ferdighetsmerke, og mange voksne kjenner sikkert på både glede og frustrasjon knyttet til dette. Noen øvelser oppfattes enkle, mens andre øvelser utfordret både teknikk og tålmodighet, gjerne over flere år.

Dette var sammenfallende med årets siste Fellestrening i Yngres Avdeling og det var nok en gang et svært gledelig oppmøte. Mange jenter og gutter fikk testet sine ferdigheter knyttet til basisteknikk, og vi håper at dette inspirerer til videre egentrening for den enkelte spiller. Teknikkmerke kan oppnås i både blått, rødt, bronse, sølv og gull, så her er det bare å terpe teknikk når man er på Jorekstad med venner.

Vi benytter anledningen til å takke alle som stilte opp og bemannet de ulike stasjonene. Det er en viss logistikk som skal på plass for å få dette til å gå i hop. Fellesøkten ble avsluttet med vaffel og brus i kiosken og deretter heiet mange på A-laget, som vant sin kamp 3-0. Det ble dermed en strålende høstdag på Jorekstad.