Vi håper at alle som jobbet dugnad før, under og etter Faaberg-Turneringen bruker noen minutter, og svarer på en spørreundersøkelse omkring det å bidra med dugnadsarbeid ifm. turneringen.

Faaberg Fotball og Faaberg-Turneringen ønsker stadig å bli bedre. I den forbindelse har turneringen fått utarbeidet en spørreundersøkelse som retter seg mot de som jobber dugnad under turneringen. Det kan være at du jobbet før, under eller etter turneringen. Undersøkelsen retter seg mot alt dugnadsarbeid ifm. turneringen, både fra medlemmer og ikke-medlemmer.

Vi understreker at alle svar avleveres anonymt. Basert på svarene som kommer inn, vil materialet bli analysert, hvor målet er å få bedre innsikt i hva som fungerer, og hva som kan gjøres annerledes eller bedre.

For å få et godt grunnlag for vurderinger, er det helt avgjørende at så mange som mulig svarer. Vi håper derfor at mange tar et par minutter over en kopp kaffe, og hamrer løs på tastaturet.

Link til undersøkelsen finner dere her: https://no.surveymonkey.com/r/DC5M9R2

På forhånd, takk for hjelpen.

Utviklingshilsen

Faaberg-Turneringen