FIL og FF ønsker med dette å takke alle som har blitt med i 1919-Klubben og bidratt til at nye tribuner står klare til FIL sin 100 års dag 21. september.

I 2017 kom man på den ideen at man burde ha en aksjon som strakk seg frem til 100 års dagen som mål. Tanken var en folkegave som hele grenda på Fåberg/Jørstadmoen kunne ha nytte av og som kunne engasjere bredt. Løsningen ble i og for seg enkel, da dette var sammenfallende med betydelig utbygging på Jorekstad. Når både skolen ble utvidet og ikke minst nye lokaler var under veis for Jorekstad, var det naturlig å sette seg som mål å ruste opp tribuneanlegget på Jorekstad. Sist gang det ble gjort i stort omfang var på 80-tallet, og man skal ikke ha mye fantasi for å se at et løft på anleggssiden, herunder tribunene var påkrevd.

Det har vært utrolig givende å kunne lese de mange beretninger som er publisert med #jegermed på Faabergs websider. Jorekstad har en betydelig posisjon hos folk i alle aldre, både blant dem som bor her i dag, er utflyttet eller tilflyttet.

Et viktig fokus er at Idrettslaget har hatt en stor plass i grenda, selv om det i dag kun er fotball som er aktiviteten i FIL. Jorekstad benyttes av svært mange personer og grupper og tribuneprosjektet hadde dermed mulighet til å engasjere bredt, langt ut over interessen for fotball alene. Det er nok å nevne 17. mai og “flis i stakken”, som en god nok grunn til å lykkes med en oppgradering.

På to og et halvt år er det samlet betydelig med midler og denne uken gjøres de siste arbeider med tribuneanlegget. Som tidligere beskrevet i en egen sak her på websidene, representerer utbyggingen en del av en større og ikke minst langsiktig løsning. Dermed settes det ikke opp noe midlertidig, og målet er en videre utbygging. Per i dag er det ca. 300 plasser på de nye tribunene.

Det er på sin plass å takke alle privatpersoner og bedrifter som har blitt med i 1919-Klubben. Her er deg også på sin plass å takke Sparebank 1 Gavefond og Sparebankstiftelsen DnB for betydelige bidrag. Likeså er det naturlig å takke alle bedrifter som har bidratt i gjennomføringsfasen i høst. Sist, men ikke minst, takker vi Rambøll v/Beitdokken som har loset prosjektet kompetent i havn. 250 tonn med betong kommer ikke på plass sånn helt uten videre.

Vi håper mange tar turen lørdag kl. 13.30 når Fåberg skolemusikk skal spille. Deretter blir det høytidelig åpning kl. 13.45 ved Styreleder i FIL.

Vi ønsker hele grenda gratulerer med en betydelig oppgradering av Jorekstad Stadion og ønsker velkommen til Jorekstad lørdag. Program finnes som egen nyhetssak her på nettsidene.

FIL 100 år Komite