Kjære venner av Faaberg Idrettslag og Faaberg Fotball og velkommen til det store Faaberg-året 2019! I det rakettene gikk til værs ved midnatt entret vi året da FIL fyller hundre år.

21. september 1919, på Nymoens Café Jørstadmoen, ble det avholdt et møte “i det paatenkte Idrætslag” for daværende Fåberg kommune. I referatet kan man lese;

  1. Lagets navn blir “Trygg” fotball og Idrætslag.
  2. Kontingenten sættes til kr. 2,00 pr. aar eller kr 0,50 pr. kvartal.
  3. Farven skal være: Rød, hvid og blaa.
  4. Styret skal bestå av 7. Til formand valgtes Olav S. Jørstad, næstformand W. Tilley. Til øvrige medlemmer av styret valgtes: Nils Bakke, Olaf Eriksen, Jan Hagen, Ingvald Berglund og Sigvart Dalby.

Bildet viser f.v. Olav S. Jørstad, William M. Tilley

Bildet og utdrag fra styremøtet 21.9.19 er hentet fra boken “Faaberg Idrettslag gjennom 50 år” (Nasjonalbiblioteket)

Dette var begynnelsen på vårt idrettslag. Som vi kan lese så er mye endret siden den gang men idrettslaget som en samlende sosial arena på Fåberg og Jørstadmoen har forblitt det samme i hundre år. Det skal vi feire og markere i året som kommer!

Jubileumsramme på facebook!

Vi har laget en “jubileumsramme” som du kan bruke på ditt profilbilde på Facebook for å markere jubileet! For å gjøre dette kan du følge denne enkle veiledningen:

  1. Gå inn på din side på facebook.
  2. Pek på profilbildet ditt og trykk på “Oppdater”
  3. Velg “Legg til ramme”
  4. Søk etter “1919Banner”
  5. Da er det bare å velge og bekrefte 🙂