Fotball Bussen

Faaberg Fotball er en samfunnsaktør i et folkehelseperspektiv. Å gi barn og ungdom en god start på livet gjennom en aktiv fritid preget av sunn konkurranse og tydelige verdier er viktig for oss som aktør i lokalmiljøet. Vi velger imidlertid å ta corporate social responsibility (CSR) og derigjennom vise samfunnsansvar også på et annet viktig område gjennom konseptet ”På hjul med lokalfotballen”.  Våre Samarbeidspartnere er naturlig nok på lag med Faaberg, men nå er også noen utvalgte på hjul med flere lokale klubber. I 2019 velger vi å ikke bare sette jentefotball på kartet, men også på bussen.

Fotballkretsen har en visjon om null drepte og null skadde i trafikken. I samarbeid med noen utvalgte aktører oppnår vi mer trygg transport av lag i Yngres- og Ungdomsavdelingen ved at midlene øremerkes og går utelukkende til bruk av Fotball Bussen.