Faaberg Bussen

Faaberg Fotball er en samfunnsaktør i et folkehelseperspektiv. Å gi barn og ungdom en god start på livet gjennom en aktiv fritid preget av sunn konkurranse og tydelige verdier er viktig for oss som aktør i lokalmiljøet. Vi velger imidlertid å ta corporate responsibility (CR) og derigjennom vise samfunnsansvar også på et annet viktig område gjennom konseptet ”På hjul med Faaberg”.  Våre Samarbeidspartnere er naturlig nok på lag med Faaberg, men nå er også noen utvalgte på hjul med klubben.

Fotballkretsen har en visjon om null drepte og null skadde i trafikken. I samarbeid med noen utvalgte aktører oppnår vi mer trygg transport av lag i Yngres- og Ungdomsavdelingen ved at midlene øremerkes og går utelukkende til bruk av Faaberg Bussen.