FAABERG IFO

“Drevet av idrettsglede og begeistring”

 • Idrettsfritidsordning i regi av Faaberg Fotball. Vi tilbyr et fullgodt SFO-tilbud med fokus på fotball, lek og ulik fysisk idrettsaktivitet.
 • Tuftet på Faabergs grunnverdier om Ansvar, Respekt og Mot (ARM).
 • Fritidsordningen vil gi rett til foreldrerefusjon på lik linje med offentlige skolefritidsordninger.
 • Arrangeres på Jorekstad hver ukedag, og følger skoleruta i Lillehammer kommune. Stengt i skoleferier, men vi har alternative aktiviteter gjennom egne fotballskoler i disse periodene.
 • Åpent for barn fra 1. til og med 4.klasse, 5 dager i uka.
 • Reduserte plasser for de som ikke ønsker full plass tilbys.
 • Barna kan hentes på ulike skoler og transporteres til Jorekstad. Der vi har egen garderobe, spiserom og lekserom. I tillegg benytter vi alle idrettsbanene og fasilitetene til Faaberg Idrettslag.
 • Barna får variert aktivitet i form av fotball og annen idrett under gode forhold som supplement til fotballen. Det vil tilbys skøyter, ishockey, ski, aking, friidrett, klatring, orientering, basistrening/lek og friluftsliv. Det vil være stor medbestemmelse fra deltaker sin side, men med hovedfokus på fotball.
 • Matordning med fokus på sunt og godt kosthold.
 • Eget lekserom med leksehjelp fra voksne.
 • Vi har faglig dyktige instruktører og trenere med lang erfaring.
Åpningstider

ÅPNINGSTIDER IFO

 • Mandag 14:00 – 16:30

 • Tirsdag 13:00 – 16:30

 • Onsdag 14:00 – 16:30

 • Torsdag 13:00 – 16:30

 • Fredag 13:00 – 16:30

Priser

Visjon

Det legges til rette for at barn skal føle glede og mestringsfølelse i forskjellige aktiviteter sammen med andre.

Faaberg Fotball IFO skal være en positiv sosialiseringsarena. Det skal jobbes med å skape gode holdninger. Antimobbearbeid skal gjennomsyre alle aktiviteter.

Samhandling med foresatte er viktig. Vi benytter MyKid, som en kommunikasjonskanal. Der kan foresatte enkelt følge med på hva som skjer i Faaberg Fotball IFO og kan enkelt kommunisere med personalet. I tillegg vil det bli avholdt foreldremøter og det gis mulighet til foreldresamtale.

Faaberg Fotball IFO skal jobbe mot samhandling med andre aktører for å kunne tilby et variert tilbud til barn i regionen.

Misjon

Personalet skal skape begeistring gjennom å tilrettelegge for et variert tilbud utfra barnas forutsetninger og ønsker. Dagene skal være varierte og deltakerne skal introduseres for ulike aktiviteter og idretter.

Barna i Faaberg Fotball IFO skal ha innflytelse på planleggingen og deres stemme skal bli hørt i planleggingen av aktivitetene.

Verdier

Ansvar:
Det jobbes for at alle barn skal føle idrettsglede og ansvar for sin egen rolle i Faaberg Fotball IFO

Respekt:
Alle skal føle seg respektert og respektere andre. Krenkende adferd og mobbing vil det bli slått hardt ned på.

Mot:
Barna skal få utfordringer å strekke seg etter.

PRISER IFO

Fra høsten 2017 koster det følgende pr. måned å delta på Faaberg Idrettsfritidsordning:

2 dager i uken

KR1400,-pr måned

3 dager i uken

KR1950,-pr måned

4 dager i uken

KR2200,-pr måned

5 dager i uken

KR2500,-pr måned

Tilleggsdager kan kjøpes ved behov. Det faktureres 1 gang pr. år for pliktig deltakelse i forsikringsordning (200,-). Vi tilbyr også henting av barn utenfor skolekrets Jørstadmoen, mot en ekstra kostnad (krever et visst antall deltakere med transportbehov fra samme skolekrets).

· Henting med minibuss via samarbeidende transportbedrift: kr 300,- pr. mnd.

Faktura blir sendt ut 1. hver mnd. med forfall 15. samme mnd.

Søknadsfrist

SØKNADSFRIST IFO

Søknadsfrist for Faaberg Fotball IFO er 1.april. Det søkes for ett år av gangen, og hvert barn må søkes inn på nytt hvert år. Det tildeles plass for ett og ett år.

Ved ledige plasser vil det også være mulig med søknad og løpende opptak gjennom hele året.

Annen info

Trykk på + for å lese mer om hvert enkelt punkt

Vi serverer lunsj ca. kl. 1400 på IFO. Her blir det servert frukt, brød, knekkebrød og pålegg. Barna får servert drikke til måltidet.

Lunsjen er ment som et lett måltid som skal døyve sulten før ungene kommer hjem til middag/mat.

Vi vil etter beste evne, og i samarbeid med foreldre/foresatte, legge til rette for barn som har allergi eller matintoleranse. 

Når barnet blir hentet er det veldig viktig at det gis beskjed til personalet. Dere må forsikre dere om at personalet på IFO har registrert at dere går. Dette for at vi skal være sikre på at vi ikke kommer i en situasjon der vi leter etter et barn som er hentet.

Dersom barnet skal hentes av andre enn de som omfattes av avtalen mellom hjemmet og IFO, eller skal gå hjem alene etter IFO, skal foreldrene/foresatte gi beskjed om det. Dette gjelder også ved besøksavtaler barna i mellom.

Alle ansatte ved Faaberg Fotball IFO er underlagt taushetsplikt og skriver under taushetsløfte når de tiltrer stillingen. Dette gjelder samtlige som er innom IFO for å jobbe der.

Det er viktig at barna har med seg «rette» klær på IFO. Barn og foresatte vil få en månedlig aktivitetskalender, sånn at klær og utstyr er tilpasset aktiviteten. I sekken bør det være skift til både inne- og utebruk. Det er viktig at barna har med seg drikkeflaske. I tillegg bør barna kle seg etter årstidene. Lue og hansker er en selvfølge om vinteren og da trener vi ikke i shorts men langbukse. Dette rett og slett fordi det kan bli en del stopp i aktiviteten pga. veiledning.

Barna skifter i garderober på Jorekstad før aktiviteten. Det er viktig at dere tar dere en tur innom garderoben for å hente tøy før dere drar hjem. Vi har ikke anledning til å lagre tøy her hos oss. Alle barn må ha merkede klær med navne-tag.

Det er viktig at dere setter navn på klærne som barna har på seg og at dere går gjennom kurven med gjenglemt tøy ukentlig. Det som ikke blir hentet blir ikke tatt være på. 

Det er mulig å kjøpe Faaberg Idrettsfritidsordnings egen kolleksjon av klær og utstyr til rabaterte priser gjennom oss. Vi har Adidas som vår utstyrsleverandør.

Barn som er syke skal holdes hjemme fra IFO. Når allmenntilstanden er nedsatt kan det være en påkjenning for barnet å ha fotball/aktivitets økter. Det kan være greit å ha i tankene dersom barnet har vært sykt i forkant.

Dersom barnet blir sykt på IFO vil vi kontakte foreldrene.

Det er ingen rutiner på at vi får beskjed fra skolen hvis barnet ditt er sykt eller ikke skal være på IFO den dagen. I så tilfelle ber vi dere om å gi beskjed til oss direkte på IFO enten via mail eller SMS.

Barn kan gi beskjed selv, men dette må i så fall avklares i forkant mellom foreldrene og IFO. 

Vi som jobber på IFO ønsker åpne kanaler til foreldre. Vi bruker derfor web-verktøyet MyKid som kommunikasjonskanal til foreldre/foresatte. Gjensidig tillit og åpenhet er grunnlaget for godt samarbeid. Dersom barna gir signaler om at de ikke trives hos oss er det viktig at vi får vite om det. Det kan være at vi ikke oppdager eller vektlegger nok eventuelle hendelser som fører til mistrivsel.

Det kan være greit å informere oss om eventuelle hendelser privat eller i familien som kan ha betydning for barnet. Vi minner om at personalet har taushetsplikt.

Dere er alltid velkommen til å ta kontakt med oss, i hente/bringe situasjon, over telefon, epost eller ved skriftlig melding.

MyKid gjør informasjon lekende lett mellom fritidsordningen og foresatte, så vel som mellom ansatte. Smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, ferie og fravær, telling av barn, dagen i dag, tillatelser og beskjeder knyttet til det enkelte barn. Månedsplanen er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Fritidsordningen har alltid full oversikt over barn og ansatte tilstede, samt kontaktlister på barn og ansatte. Bilder fra hverdagen lastes opp på MyKid og deles med foresatte via et smart taggesystem. Dokumentasjon av aktiviteter publiseres i form av bilder og infoskriv på MyKid. Med MyKids to-veis SMS-løsning og utgående e-post får fritidsordningen også et viktig beredskapsverktøy, og et verktøy for å nå foresatte der de er til enhver tid. Med MyKid sparer fritidsordningen tid, får bedre oversikt, og tettere dialog med foresatte.

Foreldre og foresatte får all informasjon rett på mobilen i MyKid sin mobil app. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen i dag, nyhetsbrev kan leses via mobil. Kun to tastetrykk for registrering av fravær, sending av beskjed til fritidsordningen. Som foreldre/foresatt kommer du tettere på ditt barns hverdag i fritidsordningen, og du kan enklere dele den med familien. Samtalene rundt middagsbordet blir langt mer innholdsrike fordi du får vite mer om hva som har skjedd i dag. Med MyKid trenger du ikke lenger huske på hva som henger på oppslagstavla, men du kan lese det akkurat når det passer deg på din mobil.

Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av størrelsen på plass. Oppsigelse og endring gjøres via søkeportalen på www.faabergfotball.no

SØK!

SØK OM PLASS HER!

Ta gjerne kontakt også om du har ytterligere spørsmål så hjelper vi deg 🙂

For mer informasjon eller spørsmål, kan Henning Brendstuen treffes på telefon 400 98 480.

Du kan også nå Faaberg Idrettsfritidsordning på mail: sport@faabergfotball.no