Faaberg Fotball og Lillehammer Fotballklubb vedtok i sine styremøter 7. og 8. januar å gå inn for en samarbeidsmodell. I 2019 innebærer samarbeidet to felles juniorlag i G19-klassen. Fra 2020 er intensjonen samarbeide på flere fronter som følge av årets samarbeid.

Bakgrunn:
Med bakgrunn i interesse for å løfte lokalfotballen samlet sportslig administrasjon i Faaberg og LFK seg våren 2018, og begynte samtaler om 2019/2020. Dette var mulig fordi det var klima for samarbeid i begge styrene.

For Faaberg var Henning Brendstuen ansvarlig, og for LFK var Henrik Wangberg ansvarlig. I tillegg var Per Myhre (FF), Johan Georg Johnsen (FF), Magnus Beite (LFK) og Russell Hullett (LFK) viktige bidragsytere i disse samtalene.

Etter en intensiv møterekke landet sportsadministrasjonen i de to klubbene et likelydende forslag til vedtak som ble oversendt styrene for behandling. Dette ble vedtatt i uke 2 2019 av begge styrene! Ønsket fra styrene nå er et fellesmøte mellom styrene hvor intensjoner, målsetninger og rammer for videre samtaler blir definert.

2019
I år setter klubbene i gang et pilotprosjekt som innebærer følgende:
– Felles G19-1 kalt Lillehammer FK/Faaberg 1 påmeldt G19 Elite
– Felles G19-2 kalt Lillehammer FK/Faaberg 2 påmeldt G19 1. divisjon

Trenings- og kamphverdag vårsesong vil i all hovedsak skje på Stampesletta. Høsten 2019 vil trenings- og kamphverdag foregå primært på Jorekstad.

Henrik Wangberg, Per Myhre og Kim Solberg fungerer som trenere og vil fordele oppgaver seg imellom i nær fremtid.

2020
Som et premiss for samarbeid i 2019 la sportsadministrasjonen ned et krav om at styrene samles rundt samtaler om samarbeid fra 2020. Styrene samles i februar og kommer til å diskutere ulike løsninger for samarbeid med innspill fra sportslig administrasjon i klubbene.

En unik mulighet og et spennende år
Henning Brendstuen er sportssjef i Faaberg Fotball og sier i en kommentar at juniorspillerne nå får en unik mulighet til å skrive historie: “Hvis vi lykkes i år skaper vi et klima som kan bidra til samarbeid mellom klubbene. Et utvidet samarbeid fra 2020 kommer som en direkte konsekvens av at det har fungert på G19 i 2019, noe som betyr at juniorspillerne kan skrive historie. Dette krever mye av våre unge spillere og trenerapparatet i klubbene, noe jeg har stor tro på at vil fungere!”

Henrik Wangberg er fungerende sportssjef i LFK, i tillegg til rollen sin som hovedtrener G19 og uttaler følgende:
“Det blir et spennende år. Å forene to kulturer er en stor jobb. Ved å ha god kvalitet på både Jorekstad og Stampesletta samt nærvær på begge arenaer i 2019 håper vi å bygge kultur. Gjennom hele året håper vi ledere, spillere og foresatte sammen skaper en kultur for fremtiden. Vi håper å skape en utviklingsarena på G19 i år som blir enda bedre enn før, noe miljøene i begge klubber er innstilt på.”

Begge sportssjefene avslutter med at de ser frem til sesongen 2019!