AKADEMIET

“Drevet av kompetanse og begeistring”

Dette er Faaberg Akademiet:

 • Faaberg Akademiet tilbyr trening og oppfølging av spillere som ønsker en naturlig progresjon fra Faaberg Fotball IFO, samt spillere som ønsker mer trening og oppfølging enn de tilbys gjennom sine lag og klubber i distriktet.
 • Drevet av Faaberg sine grunnverdier Ansvar, Respekt og Mot. Der vi setter spilleren i fokus og legger all vekt på spillerens utvikling av basisferdigheter, fotballforståelse og fotballkunnskap.
 • Det fotballfaglige innholdet er bygd på fotballforbundet sine utviklingsplaner og utviklingsmodell.
 • Arrangeres på Jorekstad hver ukedag, og følger skoleruta i Lillehammer kommune. Stengt i skoleferier, men vi har alternative aktiviteter gjennom egne fotballskoler i disse periodene.
 • Åpent for spillere fra 5. til og med 8.klasse, 5 dager i uka.
 • Reduserte plasser for de som ikke ønsker full plass tilbys.
 • Ingen kvalitetskrav eller uttak for å delta, men fordrer motivasjon, lyst til å lære og et ønske om å utvikle seg som fotballspiller.
 • Matordning med fokus på sunt og godt kosthold.
 • Det er mulighet til å bli hentet på skolene i hele Lillehammer- og Gausdal kommune (egen kostnad, og krever et visst antall deltakere med transportbehov fra samme skolekrets).
 • Spillerne får en variert treningshverdag i form av fotball og annen idrett under gode forhold og fine fasiliteter. Det vil i perioder også bli fokus på basistrening.
 • Sportslig vil læringen foregå gjennom organiserte økter, der det alltid vil inneholde både individuelle- og relasjonelle øvelser. Samtidig vil treningsgruppen bli differensiert i ulike grupper, basert på at alle skal oppnå tilstrekkelig med mestring og utfordringer i forhold til egne ferdigheter.
 • Vi har faglig dyktige instruktører og trenere med lang erfaring. Sportsjef og hovedtrener i Faaberg Fotball er hovedansvarlige for akademiet.
Åpningstider

ÅPNINGSTIDER FAABERG AKADEMIET

 • Mandag 14:00 – 16:30

 • Tirsdag 13:00 – 16:30

 • Onsdag 14:00 – 16:30

 • Torsdag 14:00 – 16:30

 • Fredag 14:00 – 16:30

Priser

Visjon

Det legges til rette for at spillere skal føle glede for utviklingen av fotballforståelse, basisferdigheter og fotballkunnskap.

Faaberg Akademiet skal være en positiv sportslig sosialiseringsarena. Det skal jobbes med å skape gode holdninger, basisferdigheter med stort fokus på utvikling av individuelle fotballferdigheter hos den enkelte spiller. Antimobbearbeid skal gjennomsyre alle aktiviteter.

Samhandling med foresatte er viktig. Vi benytter MyKid, som en kommunikasjonskanal. Der kan foresatte enkelt følge med på hva som skjer i Faaberg Akademiet og kan enkelt kommunisere med instruktører. I tillegg vil det bli avholdt foreldremøter og det gis mulighet til foreldresamtale.

Faaberg Akademiet skal jobbe mot samhandling med andre aktører for å kunne tilby et variert fotballtilbud til alle spillere i regionen.

Misjon

Faaberg Akademiet skal være et tilbud for spillere som ønske å trene mere og få mer oppfølging ut over det tilbudet de allerede har i sine respektive lag og klubber. Akademiet skal også være en sømløs overgang for de spillerne som har blitt overårige for vår idrettsfritidsordning Faaberg Fotball IFO.
Instruktørene og trenerne skal skape entusiasme og begeistring gjennom å tilrettelegge for et variert tilbud utfra spillernes forutsetninger og ønsker. Treningshverdagen skal være variert og deltakerne skal kunne utvikle sine individuelle fotballferdigheter gjennom god rettledning og oppfølging.
Spillerne i Faaberg Akademiet skal ha innflytelse på planleggingen og deres stemme skal bli hørt i planleggingen av treningsøktene.

Verdier

Ansvar:
Det jobbes for at alle barn skal føle ansvar for anlegget og for sin egen rolle i Faaberg som spiller i Faaberg Akademiet.

Respekt:
Alle skal føle seg respektert og respektere andre. Krenkende adferd og mobbing vil det bli slått hardt ned på.

Mot:
Spillerne skal alltid få utfordringer å strekke seg etter.

PRISER FAABERG AKADEMIET

Fra høsten 2017 koster det følgende pr. måned å delta på Faaberg Akademiet:

2 dager i uken

KR1100,-pr måned

3 dager i uken

KR1500,-pr måned

4 dager i uken

KR1750,-pr måned

5 dager i uken

KR1990,-pr måned

Tilleggsdager kan kjøpes ved behov. Det faktureres 1 gang pr. år for pliktig deltakelse i forsikringsordning (kr 200,-).

Vi tilbyr også henting av spillere utenfor skolekrets Jørstadmoen, mot en ekstra kostnad (krever et visst antall deltakere med transportbehov fra samme skolekrets).

 • Henting med minibuss via samarbeidende transportbedrift: kr 300,- pr. mnd.

Faktura blir sendt ut 1. hver mnd. med forfall 15. samme mnd.

Søknadsfrist

Annen info

Trykk på + for å lese mer om hvert enkelt punkt

Utviklingsmodellen til fotballforbundet (NFF) ligger som grunnlag for innholdet i Faaberg Akademiet. Fotballaktiviteten er sentral, men den utformes som et supplement til den ordinære fotballtreningen med egne lag/treningsgrupper på ettermiddag/kveld, og skal ikke fremstå som et rekrutteringstiltak for Faaberg Fotball. Det er lagt opp til allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. Vi skal utvikle bevegelsesglede og gode vaner. I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, god pedagogisk tilrettelegging, fair play og trening av sosiale ferdigheter på og utenfor fotballbanen. Spillerne skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging.

Vi serverer lunsj hver dag foran hver treningsøkt på FA. Her blir det servert frukt, brød, knekkebrød og pålegg. Spillerne får servert drikke til måltidet.

Måltidet er ment som et lett måltid som skal gjøre at spillerne er best mulig forberedt til kommende treningsøkt.

Vi vil etter beste evne, og i samarbeid med foreldre/foresatte, legge til rette for spillere som har allergi eller matintoleranse.

Alle instruktører ved Faaberg Akademiet FA er underlagt taushetsplikt og skriver under taushetsløfte når de tiltrer stillingen. Dette gjelder samtlige som er innom FA for å jobbe der.

Det er viktig at spillerne har med seg «rette» klær og utstyr på FA. Spillere og foresatte vil få en månedlig aktivitetskalender, slik at klær og utstyr er tilpasset aktiviteten. I sekken bør det være skift til både inne og ute bruk. Det er viktig at barna har med seg drikkeflaske. I tillegg bør spillerne kle seg etter årstidene. Lue og hansker er en selvfølge om vinteren og da trener vi ikke i shorts, men langbukse. Dette rett og slett fordi det kan bli en del stopp i aktiviteten pga. veiledning.

Det er mulig å kjøpe Faaberg Akademiets egen kolleksjon av klær og utstyr til rabaterte priser gjennom oss. Vi har Adidas som vår utstyrsleverandør.

Spillerne skifter i garderober på Jorekstad før aktiviteten. Det er viktig at dere tar dere en tur innom garderoben for å hente tøy før dere drar hjem. Vi har ikke anledning til å lagre tøy her hos oss. Alle spillere må ha merkede klær med navne-tag.

Vi opplever daglig at det ligger klær og slenger som ingen eier. Det er utrolig viktig at dere setter navn på klærne som spillerne har på seg og at dere går gjennom kurven med gjenglemte tøy ukentlig. Det som ikke blir hentet blir ikke tatt vare på.

Spillere som er syke skal holdes hjemme fra FA. Når allmenntilstanden er nedsatt kan det være en påkjenning for spilleren å ha fotball/aktivitets økter. Det kan være greit å ha i tankene dersom spilleren har vært syk i forkant.

Dersom spilleren blir syk eller skadet på FA vil vi kontakte foreldrene.

Det er ingen rutiner på at vi får beskjed fra skolen hvis spilleren er syk eller ikke skal være på FA den dagen. I så tilfelle ber vi dere om å gi beskjed til oss direkte på FA enten via mail eller SMS.

Spilleren kan gi beskjed selv, men dette må i så fall avklares i forkant mellom foreldrene og FA.

Vi som jobber på FA ønsker åpne kanaler til foreldre/foresatte. Gjensidig tillit og åpenhet er grunnlaget for godt samarbeid. Dersom spillere gir signaler om at de ikke trives hos oss er det viktig at vi får vite om det. Det kan være at vi ikke oppdager eller vektlegger nok eventuelle hendelser som fører til mistrivsel.

Det kan være greit å informere oss om eventuelle hendelser privat eller i familien som kan ha betydning for spilleren. Vi minner om at instruktørene har taushetsplikt.

Dere er alltid velkommen til å ta kontakt med oss, i hente/bringe situasjon, over telefon, epost eller ved skriftlig melding.

MyKid gjør informasjon lekende lett mellom akademiet og foresatte, så vel som mellom instruktører. Smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, ferie og fravær, telling av spillere, dagen i dag, tillatelser og beskjeder knyttet til den enkelte spiller. Månedsplanen er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Akademiet har alltid full oversikt over spillere og instruktører tilstede, samt kontaktlister på spillere og instruktører. Bilder fra hverdagen lastes opp på MyKid og deles med foresatte via et smart taggesystem. Dokumentasjon av aktiviteter publiseres i form av bilder og infoskriv på MyKid. Med MyKids to-veis SMS-løsning og utgående e-post får akasemiet også et viktig beredskapsverktøy, og et verktøy for å nå foresatte der de er til enhver tid. Med MyKid sparer akademiet tid, får bedre oversikt, og tettere dialog med foresatte.

Foreldre og foresatte får all informasjon rett på mobilen i MyKid sin mobil app. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen i dag, nyhetsbrev kan leses via mobil. Kun to tastetrykk for registrering av fravær, sending av beskjed til fritidsordningen. Som foreldre/foresatt kommer du tettere på spillernes hverdag i akademiet, og du kan enklere dele den med familien. Samtalene rundt middagsbordet blir langt mer innholdsrike fordi du får vite mer om hva som har skjedd i dag. Med MyKid trenger du ikke lenger huske på hva som henger på oppslagstavla, men du kan lese det akkurat når det passer deg på din mobil.

Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av størrelsen på plass. Oppsigelse og endring gjøres via søkeportalen på www.faabergfotball.no

SØK!

SØKNADSFRIST FAABERG AKADEMIET

Søknadsfrist for Faaberg Akademiet FA er 1.april. Det søkes for ett år av gangen, og hver spiller
må søkes inn på nytt hvert år. Det tildeles plass for ett og ett år.

Ved ledige plasser vil det også være mulig med søknad og løpende opptak gjennom hele året.
Søknad gjøres elektronisk via skjema nederst på siden her.

SØK OM PLASS HER!

Ta gjerne kontakt også om du har ytterligere spørsmål så hjelper vi deg 🙂

INFORMASJON

For mer informasjon eller spørsmål om Faaberg Akademiet, kan Henning Brendstuen treffes på telefon 400 98 480.

Du kan også nå Faaberg Akademiet på mail: sport@faabergfotball.no