Mange har fått med seg den nye 3er banen som står på kunstgresset. Dette er ikke en investering kun for de aller minste, snarer en investering i alle som er opptatt av ferdighetsutvikling.

Faaberg Fotball har denne høsten gått til innkjøp av to 3er baner. Dette skyldes blant annet at de yngste lagene spiller 3er fotball, og det er viktig å raskt kunne rigge en arena for denne type fotballspill. Etter nøye vurderinger av pris, kvalitet og ikke minst logistikk knyttet til rigging, ble det i høst kjøpt inn to baner. En bane settes opp å ca. fem minutter, og de fraktes på en tralle med hjul, til ulike lokasjoner. Enklere enn dette skal det godt gjøres å få det.

Når man hører 3er fotball, er det lett å tenke 6 åringene sin inntreden i fotballen, men disse banene funger til alle aldersgrupper. Færre spillere på banen, gir flere touch per spiller, og i tillegg har 3er banen vant, hvilket betyr at det sjelden eller aldri blir stopp i spillet. Dermed er det over tid også fysisk krevende å spille fotball på denne måten.
Dermed tilbake igjen til overskriften. Vi velger heller å si at 3er banene er en investering i ferdighetsutvikling og det gleder oss at banen allerede er mye i bruk, både i organisert og uorganisert aktivitet.

Vi minner til slutt om at banene er kostbare og at Faaberg eier sitt eget anlegg og utstyr. Vi oppfordrer derfor alle som er innom Jorekstad om å bruke ting med respekt og fornuft. Husk også å plukke opp søpla etter deg. Jorekstad er vårt felles hjem, og vi har alle et viktig ansvar når det kommer til å holde anlegget i god stand.

Vi ønsker lykke til med mange ballberøringer for store og små.