DOKUMENTARKIV FAABERG FOTBALL

Idrettsskolen

Instruksjonsbok for Faaberg Idrettsskole
FIL – Leker og aktiviteter med utstyr
FIL – Leker og aktiviteter uten utstyr
FIL – Aktiviteter i basseng
FIL – Aktiviteter på ski
FIL – Aktiviteter på skøyter
FIL – Hinderløype og sirkeltrening
FIL – Stafettøvelser
FIL – Øvelser med diverse utstyr

Utgått:

Vaktliste Idrettsskolen – bading Høst 2018
Instruktører Idrettsskolen Høst 2018

Dugnad

Arrangementer FF 2019
P- vakter Strandtorget – oppsett pr. 17.01.2019
P-vakter Strandtorget 2018/2019
Oppskrift Sjokoladekake
Oppskrift Vaffelrøre
Dugnadsmal Strandtorget – rydding
Dugnadsmal Strandtorget – parkering

Utgått:

Dugnadsfordeling lagvis yngres avd. 2018
Dugnadsoversikt FF 2018
Arrangementer FF 2018
P- vakter Strandtorget – oppsett pr. 19.11.2018
FT 2018 – info om dugnad og innlevering
Ryddevakter Strandtorget 2018
P-vakt Strandtorget Oppsett pr. 27.10.2018
FT 2018 – dugnad før og etter turneringen
FT 2018 – Bemanningsliste pr 11.08.2018
Russetreff Bemanningsplan parkering 2018
Russetreff Bemanningsplan orden & renovasjon 2018
Russedugnad 2017
VIPPS under Faaberg-Turn. 2017
Bemanningsliste Faaberg-Turn. 2017 pr 14.8.17

Sport

Dommerinformasjon

Utgått:

Grasrottreneren Invitasjon Høst 2018

Admin

Valgkomitèens innstilling 2019
Faaberg Idrettslag – Resultatregnskap 2018
Faaberg Fotball – Resultatregnskap 2018
Organisasjonsplan FF og FIL 2019
Årsberetning FF 2018
Årsberetning FIL 2018
Årsrapporter F.F 2018
2019 – Innkalling til årsmøte
Klubbhåndbok 2018
Lov for Faaberg Fotball 2018
Lov for Faaberg Idrettslag 2018
Organisasjonsplan FF og FIL 2018
FIL Årsberetning 2017
FF Årsberetning 2017
FIL – budsjett 2018
FF – budsjett 2018
FIL – resultatregnskap 2017
FF Resultatregnskap 2017
Innkomne forslag til årsmøtet FIL 2018
Årsrapporter S.U og alle lag 2017

Diverse

Vedlegg Politiattest
Klubbkolleksjon Sport1 (2017)

Utgått:

Kjøreplan Fotografering 2018
Medlemsmøte 19.04.2017
Utlysning Akademiet