Idrettsskolen er i gang og har trening hver tirsdag klokken 18-20! Idrettsskolen byr på allsidig aktivitet i hall, i bassenget, i skiløypa og på skøytebanen gjennom hele vinteren. Variert og lekende aktivitet er mer viktig enn noen gang og her er alle velkommen!

På våre nettsider kan dere lese mer om idrettsskolen og se aktivitetsguider til hjelp og inspirasjon for aktivitetsledere.

Følg oss også på Idrettsskolens egen Facebook-side for løpende oppdateringer om treninger og aktiviteter gjennom vinteren: FAABERG IDRETTSSKOLE FACEBOOK

Nå blir det enklere å være aktivitetsleder!

Marthe Stine Rustad, som sitter i styret for FF/FIL har laget en komplett instruksjonsbok for aktivitetsledere på Idrettsskolen;.

– Jeg håper det vil være et nyttig verktøy og godt hjelpemiddel for Idrettsskolen framover! sier Marthe Stine.
– Idrettsskolen er for barn fra 4 – 10 år. Tilbudet er veldig viktig å ha, spesielt for de yngre barna!

Hva er bra med akkurat Idrettsskole?

– Det er en kjempefin måte å bli kjent med nye barn på, spesielt for nyinnflyttere, de får en fot innenfor idrettslaget fra de fyller 4. Ikke minst er det et lavterskeltilbud som fordrer til lek og fysisk aktivitet, der barna kan oppnå motorisk utvikling og mestringsfølelse. Det er mye lærdom i å vente på tur, høre etter hva instruktøren sier, avslutter en engasjert og – ikke minst – flittig Marte Stine Rustad.

Instruksjonsbok for FIL Idrettsskole