Det gleder oss å kunne meddele at Begeistringsarbeidet for sesongen 2020 er i rute. 

Begeistringsutvalget har holdt det gående på dugnad siden 2013, hvilket betyr at markedsarbeidet har vært i eget hus de siste syv sesongene. Sjelden har det vært festligere å arbeide dugnad og det har vært en eventyrlig reise siden klubben valgte å ta markedsarbeidet inn på eget kunstgress.

En viktig oppgave for utvalget er å sørge for innsalg av Samarbeidspartnere og ikke minst også å holde disse fornøyd over tid. Dette er et område vi har investert mye tid i, og gledelig nok opplever vi i Faaberg meget sterk kontinuitet. Vi har en stabil masse av lojale Samarbeidspartnere og det er gjennomsnittlig få bedrifter i avgang. Når det skjer, så skyldes det faktisk i stor grad at bedriften legger ned, flytter eller at det skiftes personell eller strategi som gir et annet fokus. Dette viser bare hva det er mulig å få til når man arbeider langsiktig og seriøst.

Høsten 2019 har i så måte ikke vært et unntak. I Faaberg investerer vi tid i relasjonsbygging, hvilket betyr at vi besøker samtlige Samarbeidspartnere og vi er svært godt i rute for 2020 når juleribba nå skal i ovnen. Det gleder oss å kunne meddele hele fotballfamilien at Begeistringstoget  2020 også vil være godt fylt opp. Det er selvfølgelig alltid ledige seter og ved behov, kobler vi bare på en ny vogn på Begeistringstoget. Der det er husrom er det som kjent hjerterom.

På bildet ser vi Erik Skjellerud ved Strandtorget som så mange andre vil være med oss på laget også i 2020.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle lojale Samarbeidspartnere som bidrar til folkehelse og som gjør at vi som idrettslag kan utøve vårt samfunnsansvar på en best mulig måte.

Til slutt takker vi for fantastisk støtte i jubileumsåret 2019.

Julehilsen
Begeistringsutvalget