Baneoversikt Jorekstad

Faaberg Fotball spiller sine hjemmekamper og trener på Jorekstad. Dette anlegget består av flere baner, 11er, 9er, 7er, 5er og 3er. Faaberg disponerer områder også utenfor selve Jorekstad. Dette er banene Moen og Gausa, men inngår i Jorekstad idrettspark.
Banene er av veldig god kvalitet og har kunstgress med lys eller naturgress.

Kunstgress med lys: Hovedbanen og Moenbanen.

Naturgress uten lys: Listuen, Ytrebane, Øvrebane og Gausa.

Jorekstad idrettspark består av tre 11er baner – Hovedbanen, Ytrebane og Moenbanen -, 9er baner med tre på langs og fire på tvers på Hovedbanen, Moenbanen og Ytrebane -, sju 7er baner- Listuen, Ytrebane 1 og 2, Hovedbanen 1 og 2 og Moenbanen 1 og 2 – og tretten 5er baner -, Øvrebane 1, 2, 3 og 4, Moenbanen 1A, 1B, 2A og 2B og Hovedbanen 1A, 1B, 2A og 2B og Gausa. I tillegg har Faaberg Fotball to 3er baner med vant som kan settes opp på alle banene men fortrinnsvis på kunstgressbanene.

Se vedlegget “Baneoppsettet på Jorekstad” for nærmere oversikt.

Adkomst

Når du skal til Jorekstad og kommer enten fra nord eller sør følger du E6 til avkjøringen til RV255 Gausdal. Følg RV 255 over Gudbrandsdals Lågen og ta til venstre i første rundkjøring. Jorekstad anlegget ligger ved Jorekstad Fritidsbad som da ligger ved første avkjøring til høyre etter rundkjøringen. Skal du til Moenbanen må du kjøre forbi Jorekstad ca 500 m langs Jørstadmoveien og banen ligger på høyre hånd på andre siden av Stensgård Auto.
Bruker du GPS, taster du inn adressen: Jørstadmoveien 690, 2625 Fåberg for Jorekstad

Se på vedlegget “Veikart til Jorekstad“.

Skal dere til Jorekstad for å spille kamp mot et av lagene til Faaberg Fotball, så skal normalt vår Lagleder ta imot dere ved hovedinngangen. Vent med laget her og dere vil bli henvist til bane og eventuell garderobe. Ønsker dere treningstid eller avvikle kamp på vårt flotte anlegg, ta kontakt med klubbens banekoordinator på e-post: post@faabergfotball.no med emnet “leie av bane”.