Tirsdag kveld ble det ordinære Årsmøte i FF/FIL avholdt. Vi takker de som går ut av Styret for flott innsats, og vi ønsker nye mennesker velkommen og gratulerer med verv i Styret.

I Søndre Sving ble det tirsdag avholdt Årsmøte for FF og FIL. Det forløp uten panikk, og Styret kunne fremlegge et overskudd på småpene 44 122,- Det er viktig med sorte tall på bunnlinjen, men det er ikke et mål om å lagre mest mulig penger på kistebunnen. Et nøkternt overskudd viser at klubbens inntekter brukes på å legge til rette for best mulig aktivitet for våre medlemmer.

Det blir også noen endringer i mannskapet som skal styre Begeistringstoget videre. Espen Larsen, Marthe Stine Rustad, Håkons Engensbakken og Johan Johnsen takker nå for seg etter sine perioder i Styret. Vi takker for den betydelige innsatsen som er lagt ned de siste årene fra dem alle. Marthe Stine Rustad tar over etter Ole Rånnerud som «Admin Offiser» i Faaberg, og vi får dermed gleden av å ha med henne videre, men da i en ny rolle.

Det nye Styret består av dette laget:

Leder:                   Pål Brenne
Nestleder:          Knut Arve Granum
Styremedlem:   Mangler
Styremedlem:   Fredric Granseth
Styremedlem:   Vibeke Brendstuen
Varamedlem:    Kjersti Tangen
Varamedlem:    Roar Bjarne Kvamme

Det blir dermed kalt inn til et ekstraordinært Årsmøte hvor den siste personen blir valgt.

Som vanlig var det god stemning i Søndre Sving, og tradisjonen tror var det etter Årsmøtet klart for marsipankake fra Faaberg Partner, Granum, og fersk kaffe. Praten gikk livlig om mye og mangt når FF web forlot klubbhuset.

Vi ønsker det nye Styret masse lykke til med arbeidet i jubileumsåret.